FUSJON MELLOM TOTALCOM AS OG SSC NETWORKS NORGE AS

TotalCom AS med org.nr 979226098 er med virkning fra 01.03.2020, fusjonert inn i SSC Networks Norge AS.

Tjenester, avtaler, kontaktpersoner og ansatte vil følge med over i SSC.

Med et utvidet produktsortiment og et større support team, vil fusjonen styrke våre leveranser.

Vi gleder oss til et godt samarbeid med nye og eksisterende kunder.

Vårt nye firmanavn og adresse er fra samme dato:

SSC Networks Norge AS
Tollbugata 51
3044  Drammen
org.nr 985549567.

www.ssc.no

Telefon: 32830000
support(at)ssc.no
salg(at)ssc.no